Jak często należy sprawdzać szczelność agregatu chłodniczego?

Agregaty chłodnicze zaliczane są do urządzeń przemysłowych. Ich zadaniem jest chłodzenie, ale też osuszanie powietrza w obiektach komercyjnych i przemysłowych. Pracując w fazie ochłodzenia agregat będzie używał cyklu kompresji lub absorpcji pary. Jak działają agregaty chłodnicze?

Rodzaje instalacji chłodniczych

Instalacje chłodnicze mogą być trzy rodzaje agregatów chłodniczych przemysłowych zasilane mogą być powietrzem, wodą i cieczą. Dwa pierwsze typy to agregaty chłodnicze mechaniczne, napędzane silnikami elektrycznymi, parowymi lub gazowymi. Agregat chłodniczy absorpcyjny zasilany jest natomiast przez źródło ciepła, takie jak para wodna i nie używa żadnych ruchomych części. Budowa agregatów oparta jest na czterech podstawowych częściach: parowniku, sprężarce, skraplaczu, zaworze rozprężnym. Aby układ pracował wydajnie i wymaga się preprowadzania okresowych przeglądów, w tym dokładnego sprawdzania szczelności agregatu.

agregat chłodniczy

Kiedy sprawdzać szczelność agregatu?

Wyróżnia się kilka powodów wykonywania badania szczelności instalacji w agregatach; okresowe, po usunięciu nieszczelności, czy też zainstalowaniu nowych urządzeń. Co istotne urządzenia chłodnicze zasilane fluorowanymi gazami cieplarnianymi mogą byś serwisowane wyłącznie przez osoby z tzw. certyfikatem F-gazowym. Kontrole okresowe prowadzi się metodami: pomiaru pośredniego oraz bezpośredniego. Pierwszy rodzaj stosuje się, gdy do utraty dochodzi drugi celem stwierdzenia precyzyjnego miejsca wypływu medium. Najpowszechniejsze są badania z użyciem czujników nieszczelności. W przypadku urządzeń chłodniczych opartych na fluorowanych gazach cieplarnianych w ilości 500 ton ekwiwalentu CO2 muszą być sprawdzane co roku. Poza szczelnością dobrze jest od czasu do czasu poddać urządzenia kontroli przyrządów powmiarowych jak i uch wzorcowania (kalibracji) celem doboru odpowiednich części instalacji chłodniczej.