Jak kontrolować temperaturę w trakcie transportu żywności?

Transport żywności jest jednym z trudniejszych rodzajów przewozu produktów spożywczych. Wymaga nie tylko sprawnej logistyki, ale też zapewniania odpowiednich do ładunku warunków termicznych. Co pomaga kontrolować temperaturę przy transporcie żywności?

Jakie pojazdy nadają się do przewozu żywności?

Produkty spożywce wymagają od samochodów dostawczych zastosowania specjalnych urządzeń typu agregaty chłodnicze, bądź też zastosowania elementów konstrukcyjnych jak termiczne izolacje i zabudowa chłodnicza. W zależności od tego czy będą transportowane produkty mrożone, czy też wymagające stosunkowo niskiej temperatury jak warzywa i owoce należy doposażyć pojazdy tak, aby stworzyć w ich wnętrzu optymalne warunki do przewożenia żywności.

 

Jak wygląda praca nad budową pojazdu do przewozu żywności?

samochód chłodniczy

Chcąc świadczyć profesjonalne usługi transportu produktów spożywczych, wymagane jest odpowiednie przystosowanie samochodu dostawczego do kategorii wyrobów żywnościowych, jakie będą przewożone. Pierwszym krokiem jest w tym wypadku opracowanie projektu i montaż izolacji wraz z całą niezbędną zabudową chłodniczą.

Poza specjalną konstrukcją trzeba również zapewnić system kontroli temperatury. Monitorowanie warunków termicznych pozwala zachować bezpieczeństwo przewożonych towarów. Systemy te dobiera się w zależności od grupy produktowej, a mianowicie: produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów mieszanych zawierających w składzie mięso, produkty pochodzenia roślinnego jak ziarna zbóż, mąki, syropy. Zaproponowane rozwiązania muszą być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności. Ważne jest, aby wybrane rozwiązania — urządzenia monitorujące pozwalały jednocześnie udokumentować rejestr temperatury, jak i poświadczyć poprawność wskazań.