Napędzanie sprężarki agregatu chłodniczego od silnika - czy to się opłaca?

Agregaty chłodnicze używane w transporcie mają za zadanie dostarczać zimne powietrze do nadwozia samochodu, które jest niezbędne podczas transportu żywności i produktów wrażliwych na wysokie temperatury. Mogą być zasilane od alternatora, silnika pojazdu lub z napędem własnym. Sprawdź, jak są skonstruowane i jak działa agregat chłodniczy w samochodzie dostawczym, którego sprężarka napędzana jest od silnika.

Jak działa agregat chłodniczy?

Agregat chłodniczy składa się z parownika, sprężarki, skraplacza, zaworu rozprężnego oraz czynnika chłodzącego, krążącego w instalacji, czyli freonu. Ruch czynnika chłodzącego wywołuje sprężarka, po czym gaz w formie sprężonej trafia do skraplacza. W skraplaczu freon zmienia się w ciecz, oddając ciepło do otoczenia. Schłodzony freon przemieszcza w kierunku parownika, przechodząc przez zawór rozprężny.

samochody chłodnie

Ciecz w parowniku paruje i znowu zmienia się w gaz, pod wpływem ciepła, pobieranego z otoczenia. Kolejno gaz trafia do sprężarki i cykl powtarza się. Parownik schładza powietrze, natomiast jego wymiennikiem jest skraplacz, umieszczony na zewnątrz kontenera i oddający ciepło na zewnątrz.

Działanie sprężarki agregatu chłodniczego, napędzanej od silnika

W sytuacji, gdy agregat chłodniczy jest obsługiwany przez silnik pojazdu dostawczego w celu napędzania sprężarki użyj węży lub rur chłodniczych do podłączenia elementów agregatu. Podczas gdy sprężarka silnika jest napędzana przez silnik za pośrednictwem paska, sprężarka o napędzie silnikowym jest napędzana paskiem silnika. Obydwie są połączone równolegle. W trakcie pracy agregatu zawór jednokierunkowy odcina obie sprężarki, a pracą sprężarki steruje sterownik.

Mechanizm działania jest bardzo prosty: sprzęgło sprężarki pojazdu chłodni jest zasilane podczas pracy silnika, natomiast podczas napędzania silnika prąd jest dostarczany do sprzęgła sprężarki. Układ chłodniczy zabezpieczony został wyłącznikiem ciśnieniowym. Napędzanie sprężarki agregatu chłodniczego od silnika jest zdecydowanie opłacalne.