Z jakich elementów składa się klimatyzacja samochodowa?

Aktualnie obecność układu klimatyzacji w samochodzie stał się swego rodzaju standardem. Jej poprawne działanie jest ogromnie ważne nie tylko latem, ale i podczas zimniejszych pór roku. Aby uniknąć jakichkolwiek awarii, należy regularnie przeprowadzać serwis układu klimatyzacji. Takie zadania najlepiej zlecać specjalistom, którzy dokładnie znają budowę oraz elementy klimatyzacji i wiedzą, w jaki sposób je naprawić.

Jakie elementy budują klimatyzację samochodową?

Ze względu na budowę, można wyróżnić dwa typy układu klimatyzacji samochodowej: system tradycyjny oraz system połączony. Do najważniejszych elementów budujących klimatyzację samochodową można zaliczyć: sprężarkę, skraplacz, zawór rozprężny, parownik, filtr osuszający, wentylatory nadmuchu, wentylator skraplacza, presostat, czujnik ciśnienia oraz czujniki temperatury. Sprężarka, nazywana także kompresorem jest swego rodzaju pompą, dzięki której czynnik klimatyzacji może swobodnie krążyć po całym układzie.

Czynnik chłodniczy jest zasysany przez sprężarkę do parownika, a następnie wtłaczany do skraplacza. W wyniku tego gaz gwałtownie zmienia swoją objętość, zapewniając prawidłową pracę klimatyzacji. Skraplacz, nazywany także kondenserem jest odpowiedzialny za odprowadzanie ciepła z czynnika oraz chłodzenie go. Zawór rozprężny znajduje się pomiędzy parownikiem a osuszaczem. Do jego zadań należy sterowanie przepływem czynnika w układzie klimatyzacji. Dzięki niemu możliwe jest również sterowanie ciśnieniem i temperaturą czynnika.

Parownik jest elementem odpowiedzialnym za usuwanie ciepła z powietrza, które wpada do układu z kabiny samochodu. W nim następuje osuszanie powietrza oraz zmiana stanu skupienia czynnika klimatyzacji z płynnego na gazowy. Filtr osuszający służy do pochłaniania wilgoci znajdującej się w czynniku chłodniczym. Może on również usuwać zanieczyszczenia mechaniczne z czynnika.